سامانه آموزشی تخصصی و فوق تخصصی سونوگرافی پزشکی

کارگاه های تخصصی آموزش سونوگرافی

بر اساس آخرین دستاوردهای علمی

توسط اساتید بنام در حوزه سونوگرافی

آقای دکتر حاتم آبادی
آقای دکتر حاتم آبادیاستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استاد طب اورژانس گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها بیمارستان امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آقای دکتر شکوهی
آقای دکتر شکوهیاستاد دانشکده پزشکی هاروارد
دانشیار طب اورژانس دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا دپارتمان طب اورژانس بیمارستان ماساچوست
خانم دکتر امیدی
خانم دکتر امیدیاستادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استادیار بیماری‌های قلب و عروق گروه بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده پزشکی بیمارستان امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آقای دکتر  جناب
آقای دکتر جناباستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
استاد بیماری‌های قلب و عروق گروه داخلی، دانشکده پزشکی مرکز قلب تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر چهاردولی
آقای دکتر چهاردولیاستادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیار طب اورژانس گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر حریری
آقای دکتر حریریدانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشیار طب اورژانس گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر نجمه سادات موسوی
خانم دکتر نجمه سادات موسویاستادیار پرتونگاری (رادیولوژی)
استادیار پرتونگاری (رادیولوژی) گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی مرکز قلب تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر حسین نژاد
آقای دکتر حسین نژاددانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشیار طب اورژانس گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر بهمنی
آقای دکتر بهمنیاستاد یار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
استادیار طب اورژانس گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
آقای دکتر شجاعی
آقای دکتر شجاعیدانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشیار طب اورژانس گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی بیمارستان امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آقای دکتر مسجدی
آقای دکتر مسجدیدانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشیار مراقبت‌های ویژه پزشکی گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی، مرکز آموزشی درمانی نمازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
خانم دکتر ثابتیان
خانم دکتر ثابتیاندانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشیار مراقبت‌های ویژه پزشکی گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه مرکز آموزشی درمانی نمازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

میهمان های آنلاین

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به "آموزش تخصصی سونوگرافی پزشکی"
طراحی : محمد علی حجار همدانی